Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
septemberdoll
1679 063e 500
Reposted fromkaiee kaiee viastrzepy strzepy
septemberdoll

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viadivi divi
septemberdoll
4900 d128 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viarawruapart rawruapart
septemberdoll

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing vianiskowo niskowo
septemberdoll
5514 bdac 500
septemberdoll
Waldeinsamkeit
Reposted frombiru biru viaune-raconteuse une-raconteuse
septemberdoll
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
8119 0948 500
Reposted fromkimik kimik viajanealicejones janealicejones
8228 9b7e 500
Reposted fromambeer6 ambeer6 viakrybus krybus
septemberdoll
2937 7a1a 500
septemberdoll
8118 780a 500
Reposted from0 0 viaziemniaki ziemniaki
septemberdoll
4825 bdfc 500
white room by Natalia Molchanova
Reposted fromcorvax corvax viadivi divi
septemberdoll
9324 af19 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viareloveution reloveution
septemberdoll
3424 6302 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
septemberdoll
Reposted fromgruetze gruetze viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
8270 d9bc 500

sybil-ramkin:

excuse me if i say this but making money by sir terry pratchett is literal gold

septemberdoll
9172 5a45 500
Reposted fromexistential existential viabluejane bluejane
septemberdoll
Ala:
-Dlaczego wy wszyscy pogardzacie sobą nawzajem?
Eleonora:
-Sama nie wiem. Może dlatego, że nie mamy się za co szanować?
— S. Mrożek "Tango"
Reposted fromobliviate obliviate viaune-raconteuse une-raconteuse
septemberdoll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl